Få personer i modern tid är så intimt förknippade med just punschen som komiker Per Andersson.

Per Anderssons jubileumspunsch är en i en mycket begränsad upplaga flaskor som nu tillägnas Per Andersson i samband med hans fyrtioårsjubileum november 2016. På bilden syns en överväldigad Per Andersson hålla upp en av tolv flaskor med assistans av Henrik Dorsins fru. Komikerkollega Henrik Dorsin stod som initiativtagare till

jubileumsgåvan och tillika författare av den eminenta jubileumstexten å flaskan.