Investor relations

Antal A-aktier          300.000 st

Antal B-aktier       4.200.000 st

Summa                 4.500.000 st

​​Aktien listades på dåvarande SBI-listan i april 2000 och avnoterades från Mangoldlistan sommaren 2006. Aktieägare som lämnar sin mailadress till bolaget erhåller aktieägarinformation några gånger per år.

Emissionshistorik

Bolaget har gjort följande publika nyemissioner sedan år 2000;

mars 2000 i samband med notering av aktien Pris per aktie; SEK 48
jan/febr 2002, nyemission 1:3 Pris per aktie; SEK 20
december 2003, nyemission 2:5 Pris per aktie; SEK   6,50
mars/april 2005, nyemission 1:3 Pris per aktie; SEK   2,00

Bolagets största aktieägare per 2022-12-31

  A-aktier B-aktier Kapital % Röster %
Styrelsen 300.000 2.319.916 58,2 73,9
Övriga    1.880.084 41,8 26,1
Summa 300.000 4.200.000 100,0 100,0