Investor relations

Antal A-aktier          300.000 st

Antal B-aktier       4.200.000 st 

Summa                 4.500.000 st

Aktien listades på dåvarande SBI-listan i april 2000 och avnoterades från Mangoldlistan sommaren 2006. Aktieägare som lämnar sin mailadress till bolaget erhåller aktieägarinformation några gånger per år.

BERÄKNING – ANSKAFFNINGSVÄRDE PER AKTIE

 Anskaffningsvärde

 

Facile & Co AB genomförde under 2006 en försäljning av bolagets förlustavdrag. Transaktionen innebar att aktieägare i Facile erhöll aktier i ytterligare ett företag, Hammar Invest AB. Gamla aktieägare i Facile ägde därefter aktier i två företag, Facile & Co AB respektive Hammar Invest AB. Ovanstående dokument ger anvisning om hur

en aktieförsäljning skall deklareras om man sålt aktier i något av bolagen.

Hammar Invest AB gick i konkurs januari 2013. I början av 2014 erhöll de gamla aktieägarna i Hammar Invest AB såsom gåva nya aktier i Hammar Group AB, under förutsättning att man accepterade erbjudandet  och fyllde i en anmälningsblankett.

Emissionshistorik

Bolaget har gjort följande publika nyemissioner sedan år 2000;

mars 2000 i samband med notering av aktien

Pris per aktie;

SEK 48

jan/febr 2002, nyemission 1:3

Pris per aktie;

SEK 20

december 2003, nyemission 2:5

Pris per aktie;

SEK   6,50

mars/april 2005, nyemission 1:3

Pris per aktie;

SEK   2,00

Bolagets största aktieägare per 2017-12-31

  A-aktier B-aktier Kapital % Röster %
Hans-Eric Waborg via bolag 290000 721414 22,5 50,3
Exeotech Food Ventures AB 1167675 25,9 16,2

Övriga 

Summa

10000    

300000

2310911

4200000

51,6

100 %  

33,5

100 %

Bolaget har ca 450 aktieägare. Övriga aktieägare inkluderar bl a; från musikbranschen;

Per Gessle

Marie Fredriksson

Tomas Ledin

Från näringslivet:

Robert Andrén

Investment AB Spiltan

Provobis Holding AB

Örgryte Industri AB

  • April 2018 – Årsredovisning
  • Maj 2018 – Försäljningsrapport per 30 april
  • Årsstämma
  • September 2018 – Försäljningsrapport per 31 augusti