Facile - Till startsidan
Till förstasidan Om Facile Produkter Restaurangbeställning Investor relations Senaste nytt Kontakt Länkar

Aktien

Pressreleaser / Tidningsartiklar / Annonser Finansiella rapporter Aktien Ägare Finansiell agenda Årsstämma

Antal A-aktier          300.000 st

Antal B-aktier       4.200.000 st 

Summa                 4.500.000 st

Aktien listades på dåvarande SBI-listan i april 2000 och avnoterades från Mangoldlistan sommaren 2006. Aktieägare som lämnar sin mailadress till bolaget erhåller

aktieägarinformation några gånger per år.

BERÄKNING - ANSKAFFNINGSVÄRDE PER AKTIE

 

 Anskaffningsvärde

 

Facile & Co AB genomförde under 2006 en försäljning av bolagets förlustavdrag. Transaktionen innebar att aktieägare i Facile erhöll aktier i ytterligare ett företag, Hammar Invest AB. Gamla aktieägare i Facile ägde därefter aktier i två företag, Facile & Co AB respektive Hammar Invest AB. Ovanstående dokument ger anvisning om hur

en aktieförsäljning skall deklareras om man sålt aktier i något av bolagen.

Hammar Invest AB gick i konkurs januari 2013. I början av 2014 erhöll de gamla aktieägarna i Hammar Invest AB såsom gåva nya aktier i Hammar Group AB,

under förutsättning att man accepterade erbjudandet  och fyllde i en anmälningsblankett.

Emissionshistorik

 

Bolaget har gjort följande publika nyemissioner sedan år 2000;

mars 2000 i samband med notering av aktien

Pris per aktie;

SEK 48

jan/febr 2002, nyemission 1:3

Pris per aktie;

SEK 20

december 2003, nyemission 2:5

Pris per aktie;

SEK   6,50

mars/april 2005, nyemission 1:3

Pris per aktie;

SEK   2,00

More Reading:

  • luncheon

  • magnet

  • magnetism

  • maid

  • makeup

  • malice

  • mammal

  • manifest

  • manipulate

  • maple